Reviews MDM makelaardij

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters: hoe zit het precies?

8 vragen en 8 antwoorden over de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting:

starters

1. Voor wie is de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting?

Kopers en doorstromers van 18 tot 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning eenmalig gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting.

Het gaat om de leeftijd op het moment van verkrijging van de woning. In de praktijk is dat het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.

2. Geldt de vrijstelling overdrachtsbelasting alleen voor starters op de woningmarkt?

Nee, ook doorstromers tussen 18 en 35 jaar kunnen eenmalig van deze regeling gebruik maken.

3. Kan ik voor mijn tweede koopwoning een vrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting?

Ja; voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. U mag totaal één keer gebruikmaken van deze vrijstelling en als u maar jonger dan 35 jaar bent.

4. Wat als één van de partners 35 jaar of ouder is?

Bij verkrijging door meerdere personen wordt de toepasselijkheid van de vrijstelling voor elke verkrijger individueel bepaald. Ben je 35 jaar of ouder dan krijg geen vrijstelling en ben je wel tussen de 18 en 35 jaar dan heb je er wel recht op. Dit in verhouding van het aandeel als eigenaar van de woning.

5. Geldt de vrijstelling voor woningen in alle prijscategorieën?

Vanaf 1 april 2021 geldt voor toepassing van de vrijstelling een maximale waarde van de te verkrijgen woning van € 400.000.

Let op: deze woning waarde geldt bij overdracht vanaf 1 april 2021. Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment van tekenen van de koopovereenkomst.

6. Moet ik de woning zelf bewonen om in aanmerking te komen voor een vrijstelling overdrachtsbelasting?

Ja; De vrijstelling is alleen van toepassing als u zélf voor langere tijd in deze woning gaat wonen. Als de woning niet door de koper bewoond gaat worden betaalt de koper (vaak belegger) voortaan 8% overdrachtsbelasting.

7. Waarom?

De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

8. Hoe kan ik een vrijstelling van overdrachtsbelasting aanvragen?

De koper heeft een verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling nodig om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Wil je meer weten ga dan naar de site van rijksoverheid.nl