Reviews MDM makelaardij

Mag een makelaar een kopie van uw ID of paspoort vragen?

Ja, een makelaar mag bij aankoop of verkoop van een woning een kopie van een ID of paspoort vragen voor zijn dossier. Het Burgerservicenummer dient dan wel afgedekt te zijn en de foto onherkenbaar.

Controle legitimatie is vereist!

Een makelaar moet zich houden aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Hierin staat dat bij aankoop of verkoop van een woning de makelaar verplicht is om onderzoek te doen naar de identiteit van zijn klanten. 
Er mogen geen diensten verleend worden aan anonieme partijen om te voorkomen dat er geld wordt witgewassen of terroristische activiteiten worden gefinancierd. 

Op basis van de wet Wwft mag de verkoopmakelaar met u afspreken dat uw gegevens worden doorgestuurd naar de aankoopmakelaar en vice versa . Op die manier hoeft u niet langs twee verschillende makelaarskantoren te gaan, maar de makelaars voldoen wel allebei aan hun wettelijke verplichting.

Mag ik weigeren om een kopie ter hand te stellen?

Ja, u mag een kopie weigeren te geven, maar dan moet de makelaar wel een aantal gegevens noteren zoals:

=       Achternaam

=       Voornamen

=       Adres

=       Woonplaats

=       Geboortedatum

=       Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document

De gegevens die we hiermee verzamelen bewaren wij 5 jaar in ons dossier.